หน้านี้ได้เปิดตัวเครื่องแปลภาษา อาจจะมีการแสดงที่สับสน แต่โปรดเข้าใจ

"ใช่ไม่ใช่หรือ" ผู้โดยสาร 7 ล้านคนประสบความสำเร็จ! !

ข้อมูลพื้นที่

'18 กุมภาพันธ์ 21

"Eejanaika" ขี่ตื่นเต้นที่นิยมของฟูจิคิวไฮแลนด์เราประสบความสำเร็จในการบันทึกของ "Nosha 7 ล้านคน" เมื่อวันที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้ อย่าทุกคนอาจจะขี่บน "ใช่หรือไม่?" ตั้งแต่ Gurungurun บิดและการเริ่มต้นเป็นความกลัวว่าผมไม่ทราบว่าสิ่งที่เกิดขึ้น! !

การจองห้องพักของโรงแรมแห่งนี้อยู่ห่างจากที่นี่

จองเดี๋ยวนี้

กลุ่มธุรกิจโรงแรมบทนำ