หน้านี้ได้เปิดตัวเครื่องแปลภาษา อาจจะมีการแสดงที่สับสน แต่โปรดเข้าใจ

ภูเขาไฟฟูจิจากทะเลหมอกยามเช้า (หมอก)

先日、用事があり朝から静岡県の富士宮市へと行ってまいりました。

富士宮市へ行くには、乳業で有名な「朝霧高原」を通過します。朝霧高原に差し掛かるころに、ちょうど綺麗な朝焼けを見ることができました。

静岡県側から見る富士山は、山梨県側から見る富士山よりも少しごつごつとした印象です。

การจองห้องพักของโรงแรมแห่งนี้อยู่ห่างจากที่นี่

จองเดี๋ยวนี้

กลุ่มธุรกิจโรงแรมบทนำ