หน้านี้ได้เปิดตัวเครื่องแปลภาษา อาจจะมีการแสดงที่สับสน แต่โปรดเข้าใจ

หิมะได้ลดลงจากเที่ยงเกินไป

ไม่ได้ตั้งชื่อ

'18年01月30日

今日は昼過ぎからちらちらと雪が降っています。

道路に積もりそうな様子ではありませんが、なんとなくハラハラします。

(下に映り込んでいるのは一週間前の雪の残りです)


明日の朝、雪かきしなくて済むことを祈りながら・・・。

お越しの際には足元等くれぐれもお気を付けください!

การจองห้องพักของโรงแรมแห่งนี้อยู่ห่างจากที่นี่

จองเดี๋ยวนี้

กลุ่มธุรกิจโรงแรมบทนำ