หน้านี้ได้เปิดตัวเครื่องแปลภาษา อาจจะมีการแสดงที่สับสน แต่โปรดเข้าใจ

ของบนชั้นดาดฟ้าอาคารสถานี "ภูเขาไฟฟูจิสังเกตดาดฟ้า"

ภูเขาไฟฟูจิ

'18 วันที่ 12 มกราคม

สังเกตดาดฟ้าฟูจิให้บริการบนหลังคาของภูเขาไฟฟูจิอาคารสถานีศูนย์การค้า "Q-STA"

ไม่มีการขัดขวางด้านการดูก็เป็นที่น่าพอใจมากในวันที่แดด!

เมื่อเหนื่อยกับการช้อปปิ้งที่อาคารสถานีที่นี่ในสิ่งที่เหลือว่า

การจองห้องพักของโรงแรมแห่งนี้อยู่ห่างจากที่นี่

จองเดี๋ยวนี้

กลุ่มธุรกิจโรงแรมบทนำ